Английско-Български речник bang

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BANG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BANG
[bæŋ] I. 1. удрям силно, халосвам, фрасвам, первам, хаквам
2. хлопвам (се), тръшвам (се), трясвам (се)
to

BANG

a door хлопвам/затръшвам врата
3. гърмя, гръмвам
4. бия, удрям, блъскам to

BANG

one's fist on the table удрям с юмрук по масата
5. прен. наблъсквам, натъпквам
to

BANG

knowledge into someone s head натъпквам знания в главата на някого
6. разг. надминавам, оставям зад себе си
7. to

BANG

away at something върша нещо с гръм и трясък
II. n силен удар, гръм, трясък, изстрел
to go off/ам. over with a

BANG

разг. имам успех, харесвам се много (за представление и пр.)
III. adv, in/разг. точно, право
бум! фрас! тряс! дан! to go

BANG

изгърмявам (за пушки)
IV. n бретон
to wear a

BANG

нося косата си на бретон

0 гласа
Речник
Английско-Български
BANG
Последно търсено в речника