Английско-Български речник ball

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BALL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BALL
[bɒ:l] I. 1. топка, топче, кълбо, кълбенце, чиле, прен. огън човек
2. нещо с формата на топка, кюфте (нце)
3. игра на топка, хвърляне на топка, удар
пo

BALL

сп. неправилно хвърлена топка 4. куршум, сачма, гюлле
5. топка за гласуване в избори
to have the

BALL

at one's feet намирам се в изгодна позиция
to keep the

BALL

rolling поддържам разговора, продължавам да върша нещо без прекъсване
on the

BALL

разг. буден, сръчен, експедитивен, сведущ
to start/set the

BALL

rolling слагам начало на нещо
II. 1. събирам (се), натрупвам (се), свивам (се) на топка
2. навивам на кълбо
3. sl. вулг. съвъкуплявам се с.

ball

n бал
to open the

BALL

откривам бала, прен. повеждам хорото, започвам да действу вам

0 гласа
Речник
Английско-Български
BALL
Последно търсено в речника