Английско-Български речник balk

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BALK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BALK
[bɒ:k] I. 1. (напречна) греда
2. спънка, пречка, препятствие
3. ивица между две бразди, межда, синор
4. билярд място, откъдето започва играта
II. 1. преча, попречвам, спъвам, затруднявам, осуетявам, разочаровам
to

BALK

someone of his purpose попречвам някому да постигне целта си
2. сепвам (се), плаша (се), стресвам (се)
3. дърпам се, тегля се, спирам се, заинатявам се, упорствувам, ритам (за кон), правя засечка (за машина)
4. избягвам/изклинчвам от

0 гласа
Речник
Английско-Български
BALK
Последно търсено в речника