Английско-Български речник balance

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BALANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BALANCE
['bæləns] I. 1. везни, теглилка, кантар
2. махало, баланс, балансир
3. равновесие

BALANCE

of forces равновесие на силите

BALANCE

of power съотношение на силите, политическо равновесие

BALANCE

of nature равновесие в природата
off one's

BALANCE

загубил равновесие (и прен.)
out of

BALANCE

с нарушено равновесие
4. фин. баланс, равносметка, салдо

BALANCE

of trade, trade

BALANCE

търговски баланс

BALANCE

of payment платежен баланс
5. разг. остатък, ресто, сметка

BALANCE

in hand остатък

BALANCE

due дефицит, недостиг, липса
6. противовес
7. превес, преобладаване
8. колебания/превратности на съдбата
9. уравновесеност, нормалност
10. хармония, хармоничност
11.

BALANCE

Везни (съзвездие и зодиакален знак), to be/hang/swing/tremble in (the)

BALANCE

вися на косъм, в несигурно/критично положение съм
to hold the

BALANCE

имам решаващия глас
to tip/turn the

BALANCE

решавам изхода на, накланям везните
on

BALANCE

като се вземе предвид всичко
II. 1. уравновесявам, запазвам равновесие, в равновесие съм
2. изравнявам, уравнявам, уеднаквявам, държа в равновесие
3. претеглям, преценявам
съпоставям (with, against)
4. фин. правя баланс, уравнявам
5. уреждам (сметка) чрез заплащане на дефицит
6. колебая се, клатя се

0 гласа
Речник
Английско-Български
BALANCE
Последно търсено в речника