Английско-Български речник bail

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BAIL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BAIL
[beil] I. 1. гаранция, залог, поръчителство
on

BAIL

под гаранция
to accept/admit/allow/hold/let/take to

BAIL

пускам под гаранция
to forfeit/jump one's

BAIL

не се явявам в съда в определения срок to go

BAIL

for плащам гаранция/поръчителствувам за, гарантирам за истинността на
out on

BAIL

пуснат на свобода под гаранция
2. поръчител, гарант
to go

BAIL

обзалагам се
II. v ставам поръчител на, освобождавам под гаранция

BAIL

out прен. избавям от затруднение
III. 1. черпя вода от лодка
to

BAIL

out a boat изгребвам вода от лодка
2. to

BAIL

out ав. скачам с парашут

0 гласа
Речник
Английско-Български
BAIL
Последно търсено в речника