Английско-Български речник baffling

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BAFFLING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BAFFLING
['bæfliŋ] 1. озадачаващ, объркващ, неразбираем, загадачен
2. възпиращ, пречещ, спъващ
3. мор. променлив, неблагоприятен (за вятър)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BAFFLING
Последно търсено в речника