Английско-Български речник baffle

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BAFFLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BAFFLE
['bæfl] I. 1. обърквам, осуетявам, разстройвам (планове, сметки)
2. попречвам на, възспирам
to

BAFFLE

pursuit избягвам от преследвачи
3. забърквам, обърквам, смайвам, слисвам
4. боря се безрезултатно
5. отбивам, променям течението на
to

BAFFLE

definition не се поддавам на определение
it

BAFFLE

s all description невъзможно е да се опише
II. 1. неуспех, поражение
2. тех. преграда, пластинка за регулиране на поток от въздух/течност и пр., заглушител

0 гласа
Речник
Английско-Български
BAFFLE
Последно търсено в речника