Английско-Български речник badge

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BADGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BADGE
[bædʒ] 1. значка, отличителен белег, символ
2. знак, признак

0 гласа
Речник
Английско-Български
BADGE
Последно търсено в речника