Английско-Български речник backhand

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BACKHAND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BACKHAND
['bækhænd] I. 1. тенис удар отляво, волейбол удар с опакото на ръката
2. наклонен наляво почерк
II. 1. нанесен с опакото на ръката, непряк (за удар и пр.)
2. неочакван, изненадващ
3. наклонен наляво (за почерк)
4. съмнителен, двусмислен (за комплимент и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
BACKHAND
Последно търсено в речника