Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLUEJACKET

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLUEJACKET
['blu:dʒækit] n моряк, числящ се към флотата...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLUEJACKET

BUTTER-FINGERS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BUTTER-FINGERS
['bʌtəringəz] n разг. несръчен/къопав човек, който все изпуща нещо...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BUTTER-FINGERS

FETTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
FETTER
['fetə] I. 1. окови, вериги (и прен.), букаи
2. робство
II. v l. оковавам (във вериги), спъвам (кон)
2. преча на, спъвам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
FETTER

ROUSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ROUSE
[rauz] I. 1. събуждам (се), пробуждам (се), разбуждам (се) (и прен.)
2. раздвижвам, стресвам, предизвиквам, раздразням, ядосвам
to ROUSE someone to action подбуждам някого към действие
to ROUSE oneself прен. раздвижвам се, размърдвам се 3. бъркам, разбърквам (течност)
4. мор. вдигам, издигам, дърпам, тегля (in, out, up)
5. лов. изплашвам, вдигам (дивеч)
II. 1. воен. заря
2. разтърсване, раздвижване (u прен.)
III. 1. чаша вино и пр
2. наздравица
3. гуляй...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ROUSE

TESTABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TESTABLE
['testəbl] I. a който може да бъде изпробван/изпитан/проверен
II. a юр. който може да се завещава...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TESTABLE
Последно търсено в речника