Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

HAIRSPRING

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HAIRSPRING
['hЁəspriŋ] n тех. косъм, косъмна пружина (на часовник)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HAIRSPRING

RETROSPECT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RETROSPECT
['retrəspekt] I. n преглед на миналото, поглед към миналото
in RETROSPECT като погледнем назад (към минало събитие)
II. v поглеждам назад (към миналото), премислям минали събития...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RETROSPECT

TONALITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TONALITY
[tɒ'næliti] 1. муз. тоналност
2. изк. цветна гама...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TONALITY
Последно търсено в речника