Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

OXHERD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OXHERD
['ɒkshɝd] n пастир, воловар, говедар...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OXHERD

SPEEDSTER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPEEDSTER
['spi:dstə] n ам. моторист, каращ с превишена скорост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPEEDSTER

UNCONDITIONAL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNCONDITIONAL
[ʌnkən'diʃənəl] a безусловен, безпрекословен, категоричен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNCONDITIONAL

WORMWOOD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WORMWOOD
['wɝmwud] 1. бот. пелин (Artemisia)
2. голямо огорчение, горчивина, мъка, обида...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WORMWOOD
Последно търсено в речника