Английско-Български речник back

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BACK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BACK
[bæk] I. 1. гръб, гърбина

BACK

to

BACK

гръб с гръб, съвсем наблизо, плътно прилепнал (за къщи и пр.)

BACK

to front заднишком, с гърба напред, обърнат наопаки
at the

BACK

отзад
behind one's

BACK

зад гърба на, отзад
oп one's

BACK

легнал по гръб, болен на легло
with one's

BACK

to с гръб/гърбом към
with one's

BACK

to the wall притиснат до стената, в безизходно положение
to give/make a

BACK

навеждам се (при прескочи кобила), to have a broad

BACK

търпелив съм, гърбът ми е широк нося
to straighten one's

BACK

изправям се
to turn one's

BACK

on обръщам гръб/не обръщам внимание на, напускам, изоставям, избягвам от
to turn the

BACK

обръщам гръб, побягвам
excuse my

BACK

извинявайте, че съм с гръб към вас
2. облегало (на стол и пр.)
3. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно

BACK

of the hand опакото на ръката (не дланта)

BACK

of the head тил

BACK

of the house задна част на къща

BACK

of the neck тил, врат

BACK

of a ship кил на кораб
at the

BACK

of зад, отзад на, на дъното на
at the

BACK

of one's mind посъзнателно
to be at the

BACK

of стоя в дъното на, тайната причина съм за
what's at the

BACK

of it? какво се крие зад всичко това 4. дебел край, тъпа задна част, тъпата страна (на сечиво и пр.)
5. мин. най-горната страна на въглищен пласт
6. футб. защитник, бек

BACK

and edge напълно, с всички сили
to be at the

BACK

of someone подкрепям, вървя по петите на
to be/lie/be thrown on one's

BACK

сn. бивам победен
to have someone on one's

BACK

нося някого на гърба си, някой се нахвърля върху ми
to break the

BACK

of someone смазвам някого от работа
to break the

BACK

of something смазвам/погубвам/подкопавам нещо, свършвам най-важната и най-трудната част от нещо
to get/put/set someone's

BACK

up разгневявам някого, карам го да се наежи/заинати
to get to the

BACK

of идвам до същината на, проумявам, разбирам
to put one's

BACK

into заемам се здравата с/за
to see someone's

BACK

виждам гърба на/отървавам се от някого
to set one's

BACK

against the wall оказвам отчаяна съпротива, готов съм да се съпротивлявам докрай
II. 1. назад, обратно, отново, пак

BACK

and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу

BACK

of/from ам. зад, след, подир

BACK

to назад към
2. в съчет. с гл. to get/go

BACK

връщам се
to answer

BACK

сопвам се, отвръщам грубо
to buy

BACK

откупвам
to go there and

BACK

отивам и се връщам
to hit

BACK

отвръщам на удара с удар
to order

BACK

заповядам на някого да се върне
3 връщанг към първоначално положение, състояние
the way

BACK

обратният път
to bend

BACK

оправям нещо изкривено/прегънато
4. време
as far

BACK

as,

BACK

ay

BACK

in още през
5. настрана, навътре, на известно разстояние (from от)
III. 1. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам, подпомагам, субсидирам
2. поставям/служа за гръб/облегало/фон/основа и пр
3. ам. разг. нося на гърба си
4. движа (се) в обратна посока, връщам, карам на заден ход, оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам
5. залагам на
to

BACK

the wrong horse прен. излъгвам се в очакванията си
6. подписвам се на гърба, джиросвам, преподписвам (заповед и пр.)
7. гранича с, опирам със задната си страна в (on, upon, onto)
8. яхвам/яздя кон
9. мор. обръщам по посоката на вятъра

back

down слизам заднишком
връщам се нa заден ход при вагоните (за локомотив), оттеглям се, отдръпвам се
отказвам се, отстъпвам (от поето задължение и пр.),

back

in влизам заднишком/на заден ход

back

off

back

down 3

back

out излизам заднишком/на заден ход, прен. измъквам се, не си устоявам на думата

back

up подкрепям, поддържам, муз. акомпанирам
IV. 1. заден, отдалечен, по-долен, по-лош
2. закъснял, просрочен, стар, остарял
3. обратен

BACK

current обратно течение

0 гласа
Речник
Английско-Български
BACK
Последно търсено в речника