Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AFFRAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AFFRAY
[ə'frei] n спречкване, сбиване, нарушение на обществения ред...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
AFFRAY

CHINAMAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHINAMAN
['tiainamxn] 1. китаец (често презр.), a CHINAMAN's chance ам. разг. много малък шанс
2. параход, пътуващ за Китай...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHINAMAN

COMMENSURABLE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COMMENSURABLE
[ka'menJarabI] 1. съизмерим (with, to с)
2. пропорционален, съразмерен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COMMENSURABLE
Последно търсено в речника