Английско-Български речник awkward

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AWKWARD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AWKWARD
['ɒ:kwəd] 1. несръчен, непохватен, тромав, неловък

AWKWARD

squad воен. необучени новобранци, прен. новаци
the

AWKWARD

age пубертетът
to be

AWKWARD

with one's hands несръчен съм, вързан съм в ръцете
2. неудобен, неловък, неприятен, мъчителен
to feel

AWKWARD

about (с ger) неудобно/неловко ми е (да)
3. мъчен, труден, опасен

AWKWARD

door to open врата, която мъчно се отваря

0 гласа
Речник
Английско-Български
AWKWARD
Последно търсено в речника