Английско-Български речник away

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AWAY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AWAY
[ə'wei] I. 1. разстояние, отсъствие далеч

AWAY

from home далеч от дома, заминал
far

AWAY

далеч, далеко
from

AWAY

отдалеч, от разстояние

AWAY

on a journey заминал, на път
he is

AWAY

няма го, отсъствува
ten miles

AWAY

на (разстояние) десет мили
the elections are a month

AWAY

до изберите остава един месец
we've been

AWAY

from each other не сме се виждали/срещали
2. в друга посока настрана to turn

AWAY

обръщам (се) настрана, извръщам (се)
3. отдалечаване
to carry

AWAY

отвличам, завличам, увличам
to drive

AWAY

прогонвам, пропъждам
we must go

AWAY

трябва да си вървим

AWAY

with you! махай се!

AWAY

! жп. готово! тръгвай
4. намаляване, изчезване. to boil

AWAY

извирам
to die

AWAY

замирам, заглъхвам
to make

AWAY

with премахвам, унищожавам
5. непрекъснато действие
to dig

AWAY

копая ли копая
to work

AWAY

работя непрестанно
to talk

AWAY

не спирам да говоря
the kettle was boiling

AWAY

чайникът си вреше
6. за усилване много

AWAY

back много назад, много отдавна
far/out and

AWAY

много, значително, далеч по-, далеч най-
far and

AWAY

the. best далеч/несъмнено най-доброто/хубавого
to be well

AWAY

разг. имам голяма преднина. sl. нафиркал съм се
II. a сп. на чуждо игрище/терен
III. n сп. мач/победа на чуждо игрище/терен

0 гласа
Речник
Английско-Български
AWAY
Последно търсено в речника