Английско-Български речник average

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AVERAGE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AVERAGE
['ævəridʒ] I. 1. средно число, обща сума/брой
at/on an

AVERAGE

средно, едно на друго
to strike an

AVERAGE

вземам средно число
2. общо/средно равнище/ниво above/below the

AVERAGE

над/под средното равнище
well up to the

AVERAGE

на доста високо равнище
3. мор. търг. загуба от повреда/морска авария
разпределение на загуби от повреда между заинтересуваните лица (и

AVERAGE

adjustment)
general

AVERAGE

жертвуване на кораб/стока, за да се избегне пълна загуба
particular

AVERAGE

частична повреда/загуба
II. среден, обикновен, нормален
III. 1. намирам средното число
2. определям общото равнище на
3. достигам средно до (възраст, размера и пр.), давам средно по, състоя се средно от, съдържам средно, извършвам средно, изминавам средно (по)

0 гласа
Речник
Английско-Български
AVERAGE
Последно търсено в речника