Английско-Български речник autography

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AUTOGRAPHY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AUTOGRAPHY
[ɒ:'togrəfi] 1. почерк
2. собственоръчно написване/писане
3. факсимилиране, факсимиле, литографска репродукция

0 гласа
Речник
Английско-Български
AUTOGRAPHY
Последно търсено в речника