Английско-Български речник autograph

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AUTOGRAPH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AUTOGRAPH
['ɒ:təgra:f] I. 1. автограф, саморъчен подпис
2. оригинал на ръкопис
3. литографско копие, факсимиле
4. attr автографен, с автограф
II. 1. пиша собственоръчно
2. подписвам се (на)

AUTOGRAPH

ed copy копие с подпис на автора

AUTOGRAPH

ed photo снимка с автограф
3. литографирам

0 гласа
Речник
Английско-Български
AUTOGRAPH
Последно търсено в речника