Английско-Български речник authorize

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AUTHORIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AUTHORIZE
['ɒ:θəraiz] 1. упълномощавам, възлагам на, натговарвам, давам право на, поръчвам на
2. санкционирам, одобрявам, потвърждавам, разрешавам, позволявам

AUTHORIZE

d translation авторизиран превод

Authorize

d Version (of the Bible) превод на Библията, издаден в Англия през 1611 г
3. ост. оправдавам, давам основание за
4. узаконявам

0 гласа
Речник
Английско-Български
AUTHORIZE
Последно търсено в речника