Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CHARY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHARY
['tfeari] 1. предпазлив
to be CHARY of внимавам да не (с ger)
2. сдържан, пестелив, скъп (на думи и пр.), to be CHARY of one's praises не обичам много да хваля, скъп съм на похвали...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHARY

HIRSUTE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HIRSUTE
['hɝsju:t] a книж., шег. космат, обрасъл, брадат...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HIRSUTE

PREFECT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PREFECT
['pri:fekt] 1. ист. префект
2. шеф, началник (на отдел и пр.)
PREFECT of police префект на парижката полиция
3. уч. ученик, отговорник за дисциплината на по-малките ученици...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PREFECT

UNAPT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNAPT
[,ʌn'æpt] 1. несклонен (to да)
2. неподходящ, несъответствуващ (for за)
3. неспособен, несръчен, некадърен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNAPT

WIND-EGG

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WIND-EGG
['windeg] 1. неоплодено яйце
2. яйце с много тънка черупка...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WIND-EGG
Последно търсено в речника