Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

PERSONALIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PERSONALIZE
['pɝsənəlaiz] 1. придавам личен характер на, отпечатвам адреса си на (хартия за писма), слагам инициалите си на (кърпа за нос, риза и пр.)
2. олицетворявам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PERSONALIZE

TABULATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
TABULATE
['tæbjuleit] 1. подреждам/давам в редици, колони, таблици, диаграми и пр
2. придавам плоска повърхност на...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
TABULATE
Последно търсено в речника