Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CONSONANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CONSONANCE
['kɒnsənəns] 1. лит. съзвучие, асонанс
2. съгласие, хармония (на мнения и пр.)
in CONSONANCE with в съгласие/хармония с
3. физ. резонанс
4. муз. консонанс...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CONSONANCE

GOLDEN NUMBER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GOLDEN NUMBER
[,gouldən'nʌmbə] n число, използувано при определяне датата на Великден...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GOLDEN NUMBER

INVIOLATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INVIOLATE
[in'vaiələt] 1. ненарушен, спазен
2. неосквернен, неопетнен, чист
3. непокътнат, неповреден...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INVIOLATE

OCTOGENARIAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OCTOGENARIAN
[,ɒktoudʒi'nЁəriən] I. a осемдесетгодишен, в осемдесетата си година
II. n осемдесетгодишен човек...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OCTOGENARIAN

SILVERWARE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SILVERWARE
['silvəwЁə] n сребърни изделия/съдове/прибори...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SILVERWARE
Последно търсено в речника