Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CHAMPLEVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHAMPLEVE
[Jaempla'vei] n фр. емайл върху издълбана основа...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHAMPLEVE

GENUINE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
GENUINE
['dʒenjuin] 1. истински, оригинален, действителен, автентичен
2. искрен, непристорен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
GENUINE

PARTIALITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PARTIALITY
[,pa:ʃi'æliti] 1. пристрастие, несправедливо отношение, предубеденост
2. склонност, слабост, любов, предпочитание (for)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PARTIALITY

PROMOTE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PROMOTE
[prə'mout] 1. повишавам, произвеждам (to the rank of в чин), пускам ученик в по-горен клас
2. спомагам, съдействувам, допринасям (за), поддържам, подкрепям, подпомагам, насърчавам, поощрявам
3. основавам, организирам (предприятие)
4. търг. рекламирам, популяризирам
5. ам. придобивам по нечестен път, правя гешефт
6. шах изваждам дама...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PROMOTE
Последно търсено в речника