Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

NICARAGUAN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
NICARAGUAN
[nikə'rægjuən] I. a никарагуански
II. n никарагуанец...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
NICARAGUAN

OPPRESSIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
OPPRESSIVE
[ə'presiv] 1. потискащ, тягостен, угйетителен, притесняващ
2. задушен (за време)
3. потиснически, тираничен, деспотичен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
OPPRESSIVE

SIMULCAST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SIMULCAST
['simjulka:st] v предавам едновременно по радиото и по телевизията...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SIMULCAST

SWEATED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SWEATED
['swetid] 1. зле платен, жестоко експлоатиран (за работник)
2. изработен от зле платени работници (за продукт)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SWEATED

THIMBLEFUL

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
THIMBLEFUL
['θimblful] 1. малко количество, мъничко
2. разг. малка глътка питие...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
THIMBLEFUL

UNLIKE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNLIKE
[ʌn'laik] I. a различен от, неприличащ на
UNLIKE signs мат. противоположни/обратни знаци
UNLIKE charges ел. разнозначни заряди
II. prep не като, противно/обратно на, за разлика от
how UNLIKE him to do such a thing колко нехарактерно за него да постъпи така, да не очакваш просто такова нещо от него...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNLIKE
Последно търсено в речника