Английско-Български речник attention

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ATTENTION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ATTENTION
[ə'tenʃn] 1. внимание
to call/draw/direct someone's

ATTENTION

to обръщам/насочвам вниманиетона някого върху
to give one's

ATTENTION

to занимавам се с, отнасям се с внимание към to give/pay

ATTENTION

to обръщам внимание на
to hold/grip/rivet the

ATTENTION

of приковавам вниманието на
to slip someone's

ATTENTION

избягвам от погледа/вниманието на някого, оставам незабелязан от някого
2. грижа, грижи, (акт на) внимание, обслужване
problem requiring prompt

ATTENTION

въпрос, с който трябва да се занимаем незабавно
3. pl внимание, ухажване

ATTENTION

! воен. мирно! to come to/to stand at

ATTENTION

заставам/стоя мирно

ATTENTION

, Mr X канц. на вниманието на г-н X

0 гласа
Речник
Английско-Български
ATTENTION
Последно търсено в речника