Английско-Български речник attach

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ATTACH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ATTACH
[ə'tætʃ] 1. прикрепвам (се), закрепявам (се), залепям (се), лепвам (се), прилепвам (се)
to

ATTACH

a seal/one's signature to слагам печат/подписа си на
2. прилагам (документи и пр.)
3. придавам, аташирам (to към) 4. привързвам, привличам. спечелвам
refl привързвам се, обиквам, присламчвам се, лепвам се
to become

ATTACH

ed to привързвам се към
5. приписвам. придавам, отдавам (значение и пр.)
6. свързан съм с
тежа, падам (to на, върху)
the blame/responsibilty

ATTACH

es to you вината/отговорността тежи/пада върху теб
7. юр. арестувам, налагам запор (на)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ATTACH
Последно търсено в речника