Английско-Български речник atomistic

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ATOMISTIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ATOMISTIC
[.ætə'mistik] 1. атомен
2. фил. атомистичен
3. съставен от отделни/несвързани/антагонистични части

0 гласа
Речник
Английско-Български
ATOMISTIC
Последно търсено в речника