Английско-Български речник atomic

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ATOMIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ATOMIC
[ə'tɒmik] 1. атомен

ATOMIC

bomb/energy/weight атомна бомба/енергия/тегло

ATOMIC

fall-out радиоактивен прах

ATOMIC

scientist атомист
2. съвсем малък, мъничък

0 гласа
Речник
Английско-Български
ATOMIC
Последно търсено в речника