Английско-Български речник associate

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ASSOCIATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ASSOCIATE
[ə'souʃieit] I. 1. свързвам (се), съединявам (се) (with)
refl сдружавам се
присъединявам се (with с, към)
2. свързвам, асоциирам 3. общувам, имам вземане-даване (with с)
II. 1. присъединен
2. свързан, сроден, от същия вид
3. с по-долен ранг, младши

ASSOCIATE

editor съредактор

ASSOCIATE

member кандидат-член

ASSOCIATE

professor доцент
III. 1. другар, колега, сътрудник, съдружник, съучастник
2. (младши) член на сдружение/колегия, член-кореспондент
3. нещо, свързано с друго

0 гласа
Речник
Английско-Български
ASSOCIATE
Последно търсено в речника