Английско-Български речник assistance

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ASSISTANCE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ASSISTANCE
[ə'sistəns] n помощ, подпомагане
to give/lend/render

ASSISTANCE

to someone, to come to someone's

ASSISTANCE

помагам някому, идвам някому на помощ
can I be of any

ASSISTANCE

to you? мога ли да ви помогна с нещо?

0 гласа
Речник
Английско-Български
ASSISTANCE
Последно търсено в речника