Английско-Български речник assist

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ASSIST

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ASSIST
[ə'sist] 1. помагам (на),, подпомагам (with c, in doing something да направи нещо)
2. участвувам (in в)
присъствувам (at на)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ASSIST
Последно търсено в речника