Английско-Български речник assembly

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ASSEMBLY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ASSEMBLY
[ə'sembli] 1. събиране, събрание

ASSEMBLY

point, point/place of

ASSEMBLY

сборен пункт

ASSEMBLY

room (s) зала за събрания, балове и пр.

ASSEMBLY

hall зала за събрания и пр. (в училище) 2. законодателно/съвещателно тяло, съвет, събрание
the General

ASSEMBLY

Общото събрание (на ООН)
3. воен. (сигнал за) сбор
4. тех. монтиране, монтаж

ASSEMBLY

room/shop монтажен цех

ASSEMBLY

line монтажна линия

ASSEMBLY

belt монтажен конвейер

ASSEMBLY

hall монтажно отделение в завод за самолети и пр

0 гласа
Речник
Английско-Български
ASSEMBLY
Последно търсено в речника