Английско-Български речник ask

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ASK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ASK
[a:sk] 1. питам, запитвам
to

ASK

someone's name питам някого за името му/как се казва
to

ASK

the time/the price питам колко e часът/каква е цената
to

ASK

the news питам какво ново има
to

ASK

the/one's way питам за пътя/накъде да вървя
to

ASK

a question of someone /someone a question задавам някому въпрос
2. искам, поисквам, моля, помолвам (за) to

ASK

(for) attention моля за внимание
to

ASK

a favour of someone моля някого за услуга искам услуга от някого
to

ASK

forgiveness/permission моля за прошка/разрешение
he

ASK

s too much for the house иска много (голяма цена) за къщата
3. каня, поканвам
to

ASK

someone to dinner/supper, etc. каня/поканвам някого на обед/вечеря и пр.
to

ASK

someone in/up поканвам някого да влезе/да се качи
to

ASK

someone out поканвам някого да дойде с мен (на театър, ресторант и пр.)

ask

after питам/интересувам се за (здравето и пр. на някого)

ask

for търся
to

ASK

for one's rights търся си правата
has anyone

ASK

ed for me? търсил ли ме e някой? to

ASK

for trouble търся си белята
you were

ASK

ing for it разг. сам си гo търсеше/навлече, изисквам
it

ASK

s for attention/care изисква внимание/грижа

ask

of искам/изисквам от
you

ASK

too much of that child изискваш твърде много от това дете

0 гласа
Речник
Английско-Български
ASK
Последно търсено в речника