Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BLACK-COAT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BLACK-COAT
['blæk,kout(id)] а the BLACK-COAT classes/workers чиновници, служители...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BLACK-COAT

COMPREHENSIVENESS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
COMPREHENSIVENESS
[,kɒmpri'hensivnis] 1. обширност, изчерпателност, обхват
2. схватливост...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
COMPREHENSIVENESS

MONGOOSE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MONGOOSE
['mɒŋgu:s] n (pl-ses) зоол. мангуста (Herpestes)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MONGOOSE

RUNNING MATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
RUNNING MATE
['rʌniŋ,meit] 1. кон от същата конюшня, допуснат на състезание, за да определя скоростта, кон, който се очаква да спечели втора награда
2. пол. кандидат за по-малката от две изборни длъжности (за вuцепрезидент и пр)
3. близък/постоянен помощник/съдружник...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
RUNNING MATE
Последно търсено в речника