Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CHIEFLY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CHIEFLY
['tfi:fli] 1. преди всичко, на първо място
2. главно, предимно...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CHIEFLY

HOMICIDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HOMICIDE
['homisaid] 1. убиец
2. убийство
justifiable HOMICIDE юр. убийство при смекчаващи вината обстоятелства
3. ам. полицейско отделение убийства
HOMICIDE squad отдел/екип за разследване на убийства...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HOMICIDE

PARASELENE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PARASELENE
[,pærəsi'li:ni] n (pl-nae) астр. параселена, светъл кръг около луната...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PARASELENE

SLOP

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SLOP
[slɒp] I. 1. локва, кал, разлята течност
2. pl течна храна (за болни и пр.)
3. pl помия (и прен.)
4. рl екскременти, изпражнения
5. прен. лигавщини, излияния
II. v (-pp-) изплисквам (се), разливам (се) (over на, по)
slop about/around плискам се (за течност), шляпам (в кал и пр.), разг. мотая се, моткам се
slop out разливам се, изплисквам се
изпразвам кофи с помия/изпражнения (в затвор и np.)
slop over преливам (cе), изливам (се) (into в), изплисквам се, прен. лигавя се с, глезя (дете и...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SLOP
Последно търсено в речника