Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

INDEMNITY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
INDEMNITY
[in'demniti] 1. осигуреност
2. обезщетеност
3. юр. освобождаване от отговорност
4. обезщетение, компенсация
5. контрибуция...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
INDEMNITY

KALE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
KALE
[keil] 1. бот. къдраво зеле (Brassica oleracea varacephala)
2. шотл. зеле
3. борш, градинарска чорба
4. ам. sl. пари, мангизи...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
KALE

PEJORATIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PEJORATIVE
['pi:dʒərətiv] 1. ез. a пейоративен, придаващ отрицателна оценка/смисъл
2. n пейоративна дума/форма...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PEJORATIVE

WONDERLAND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WONDERLAND
['wʌndəlænd] 1. страна на чудесата, приказна страна
2. прекрасна страна/място...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WONDERLAND
Последно търсено в речника