Английско-Български речник ascertain

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ASCERTAIN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ASCERTAIN
[æsə'tein] 1. установявам, констатирам
2. уверявам се, проверявам, убеждавам се
to

ASCERTAIN

the extent of the damage установявам степента на повредата

0 гласа
Речник
Английско-Български
ASCERTAIN
Последно търсено в речника