Английско-Български речник as

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AS
[æz.əz] 1. както, каквото, какъвто

AS

things go както вървят работите

AS

it is при това положение, и без това, така, и така

AS

it stands/is (така) както е
do

AS

you are told прави каквото ти казват

AS

best you can както/доколкото можеш

AS

above както по-горе

AS

before както преди

AS

the c

as

e may be според случая

AS

w

as

already mentioned както вече се каза/спомена
he is a pianist

AS

is his wife той е пианист, както и жена му/като жена си
2. като, като например
I had the same trouble

AS

you имах същите неприятности като тебе
countries in the north of Europe,

AS

Finland страни в Северна Европа, като например Финландия
3. като (в качеството си на), както
след глаголи като regard, view, represent и пр. като, за

AS

a picture it is no good като картина не струва
it can be used

AS

a knife може да се използува като/за нож
to regard someone

AS

a fool смятам някого за глупак
to treat someone

AS

an equal отнасям се към някого като към равен

AS

such като такъв 4. за време като, както, когато

AS

I came in като влязох

AS

I w

as

walking along както (си) вървях
5. за причина тъй като, том като

AS

you are tired, you'd better lie down щом/тъй като си уморен, добре е да си легнеш
6. макар и, колкото и
busy/young/old

AS

he is колкото и да е зает/млад/стар, макар и зает/млад/стар
much

AS

I like it колкото и да го харесвам, макар и да го харесвам
strange

AS

it may seem колкото и странно да изглежда
7. so

AS

to с inf (зa) да, (та) да
be so good

AS

to бъди така добър да
he stood up so

AS

to see better той стана, за да вижда по-добре
don't behave so

AS

to annoy him не се дръж така, че даго дразниш
8.

AS

...

AS

, not so ...

AS

толкова ... колкото/като

AS

much

AS

you like колкото искаш
it is not so/

AS

e

as

y

AS

you think не е толкова лесно, колкото си мислиш
he is

AS

tall

AS

I той е толкова висок, колкото и аз, той е висок колкото мен

AS

far

AS

до (за място), доколкото

AS

far

AS

I know доколкото знам

AS

far/in so far/so far

AS

lam concerned що се отнася до мен

AS

good

AS

все едно, че

AS

good

AS

dead все едно, че е умрял

AS

early

AS

,

AS

far back

AS

още през

AS

long

AS

докато

AS

late

AS

чак/едва през/в

AS

soon

AS

щом (като)

AS

soon/early

AS

possible колкото може по-рано
9. с предл.

AS

against срещу, в сравнение с

AS

for а пък. колкото за

AS

for you I never want to see you again колкото за геб, не искам да те видя вече

AS

from/aм, of от (за време)

AS

from today (смятано) от днес

AS

to колкого за, що се отнася до, относно
he said nothing

AS

to whether he would come той не каза нищо за това., дали ще дойде
we could not decide

AS

to which w

as

the best не можехме да решим кое е най-хубавото
10.

AS

if/though като че ли, сякаш

AS

it were така да се каже

AS

regards що се отнася до

AS

well също, и

AS

yet досега
I thought

AS

much така си и мислех

0 гласа
Речник
Английско-Български
AS
Последно търсено в речника