Английско-Български речник arrangement

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ARRANGEMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ARRANGEMENT
[ə'reidʒmənt] 1. нареждане, подреждане, подредба, ред, класификация, систематизация, класифициране, систематизиране, арх. разпределение
floral

ARRANGEMENT

фигура/украса от цветя, подредени цветя
2. уреждане (на спор и пр.), споразумение, спогодба, уговорка by

ARRANGEMENT

with по споразумение с
to come to an

ARRANGEMENT

with споразумявам се/уговарям се с
matter for

ARRANGEMENT

въпрос, който подлежи на уговаряне
3. муз. аранжировка, обработка
4. pl мерки, разпоредби, разпореждания, приготовления
ill make

ARRANGEMENT

s for someone to meet you ще се погрижа/наредя някой да ви посрещне
travel

ARRANGEMENT

s подготовка за/планиране на пътуване
to make one's own

ARRANGEMENT

s погрижвам се/разпореждам се сам

0 гласа
Речник
Английско-Български
ARRANGEMENT
Последно търсено в речника