Английско-Български речник around

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

AROUND

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
AROUND
[ə'raund] I. 1. наоколо, навсякъде, от всички страни
2. наблизо, подръка, тук-там
to have been

AROUND

разг. добил съм/имам опит, видял съм свят, отракал съм се
I'll be

AROUND

if you want me тук ще съм, ако ти потрябвам
the year

AROUND

проз цялата година
II. 1. около (за време, място), към (за време)
2. из, в, по
he is somewhere

AROUND

the house той e някъде из къщи

AROUND

the country из/по страната

AROUND

the world по света

0 гласа
Речник
Английско-Български
AROUND
Последно търсено в речника