Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CATACOMB

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CATACOMB
['kaetekoum] n обик. pi подземна гробница, катакомба...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CATACOMB

CEREMONY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CEREMONY
['serimani] 1. церемония, церемониал, обред
master of celeinonics даремониалмайстор, конферансие, водещ забавно телевизиоино и пр. предаване
2. тържественост, церемониалност, официалност
3. придържане към етикета
to stand (up) on CEREMONY държа на/спазвам формалностите/етикета
not to stand on CEREMONY with не се стеснявам от/не се церемоня с
without CEREMONY безофициалности, непринудено
without further CEREMONY направо, безцеремонно...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CEREMONY

HALF-SIZE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
HALF-SIZE
[,ha:f'saiz] a който е наполовина от естествената големина...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
HALF-SIZE

MANIPULATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
MANIPULATION
[mə,nipju'leiʃn] 1. манипулиране, манипулация (и прен.), управляване (на машина)
2. машинация, подправяне, изопачаване...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
MANIPULATION

SABBATH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SABBATH
['sæbəθ] 1. (S.) шабат, събота (у евреите)
2. неделя (у протестантите), ден за почивка
to keep the SABBATH почитам неделята, почивам си в неделя
to break the SABBATH работя в неделя
3. сборище на вещици (и witches' SABBATH)
4. attr неделен, празничен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SABBATH
Последно търсено в речника