Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DECEASED

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DECEASED
[di'si:st] I. a покоен, починал, умрял
II. n покойник, покойница...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DECEASED

PEACE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PEACE
[pi:s] 1. мир
treaty of PEACE, PEACE treaty мирен договор
to make PEACE сключвам мир, помирявам/сдобрявам (се)
to make one's PEACE with помирявам/сдобрявам се с 2. спокойствие (и прен.), тишина
at PEACE with в приятелски отношения с, в хармония с
to be at PEACE with oneself спокоен съм, не се тормозя
PEACE of mind душевно спокойствие
PEACE of conscience спокойна съвест
3. мир, покой
PEACE be with you! мир вам
4. обществен ред
to keep the PEACE спазвам/не нарушавам обществения ред...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PEACE

ROE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ROE
[rou] I. n сърна (Capreolus capreolus) (и ROE deer)
II. 1. хайвер (и hard ROE)
2. мляко (на мъжка риба) (и soft ROE)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
ROE

SPRAY-GUN

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPRAY-GUN
['spreigʌn] n бояджийски/овощаpски пистолет...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPRAY-GUN
Последно търсено в речника