Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

CANDID

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
CANDID
['kændid] 1. прям, откровен, искрен
2. фот., рад., телев, направен без предварителна подготовка, импровизиран, спонтанен
CANDID camera малък фотоапарат за бързи любителски снимки...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
CANDID

PARAPHRASE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PARAPHRASE
['pærəfreiz] I. 1. преразказ, предаване със свои думи, парафраза
2. църк. стихотворна версия на пасаж от библията
II. v преразказвам, предавам със свои думи, парафразирам...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PARAPHRASE

PERK

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PERK
[pɝk] I. 1. вирвам глава, перя се, опервам се, ококорвам се
2. оживявам се, развеселявам се, ободрявам се, съвземам се (след болест)
3. вирвам (глава-закачливо), наострям (уши-за куче)
4. издокарвам (се) (и refl)
II. вж. perky
III. sl обик. pl съкр. от perquisite...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PERK

WARM SPOT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WARM SPOT
['wɒ:mspɒt] n трайна обич, слабост (към някого, нещо)...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WARM SPOT

WORKING CLASS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WORKING CLASS
['wɝkiŋ,kla:s] n работническа класа, пролетариат...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WORKING CLASS
Последно търсено в речника