Английско-Български речник arm

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ARM

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ARM
[a:m] I. 1. ръка (от китката до рамото)
to walk

ARM

in

ARM

with someone вървя подръка с някого
under one's

ARM

под мишница
to take someone's

ARM

хващам някого подръка
to keep at

ARM

's length държа на разстояние
to make a long

ARM

протягам ръка, протягам се (да стпигна нещо), baby/child/infant in

ARM

s бебе, пеленаче
with open

ARM

s с отворени обятия
to fly to someone's

ARM

s хвърлям се в прегръдките/обятията на някого
within

ARM

's reach достатъчно близо да се стигне с ръка, под ръка
2. преден крайник/лапа
3. ръкав (на дреха)
4. ръкав (на река и пр.)
5. подпора за ръката (на кресло и пр.)
6. голям клон 7. власт
the

ARM

of the law (ръката на) правосъдието
long

ARM

силна власт
strong

ARM

прен. здрава/твърда ръка
8. тех. рамо, лост, ръчка, дръжка, конзола, стрела (на кран), напречна греда, траверса
II. 1. обик. рl оръжие, въоръжение

ARM

s race надпревара във въоръжаването
small

ARM

s лично огнестрелно оръжие, пушка, револвер
by force of

ARM

s насила, с оръжие
deeds of

ARM

s бойни подвизи
in

ARM

s въоръжен
to

ARM

s! на оръжие! under

ARM

s въоръжен и в бойна готовност
up in

ARM

s готов за борба/съпротива, въстанал, прен. наежен
to be up in

ARM

s against протестирам/боря се енергично срещу
master of

ARM

s учител по фехтовка
to appeal to

ARM

s прибягвам до оръжие
comrade in

ARM

s другар по оръжие, боен другар
to bear

ARM

s служа войник, войник съм
to beat to

ARM

s вдигам на оръжие, свиквам под знамената
to fly to

ARM

s грабвам оръжието, бързо се приготвям за война/съпротива
to lay down/ground

ARM

s слагам оръжието, прекъсвам военните действия, търся примирие
to rise in

ARM

s against въставам срещу, вдигам се на оръжие срещу
cessation/suspension of

ARM

s примирие
2. род войска
3. рl герб (и coat of

ARM

s)
College of

ARM

s Хералдически институт в Лондон.

arm

v 1. въоръжавам (се), укрепявам

ARM

ed forces/services въоръжени сили
2. зареждам (бомба)
3. снабдявам, съоръжавам
4. refl прен. въоръжавам се (with)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ARM
Последно търсено в речника