Английско-Български речник argumentative

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ARGUMENTATIVE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ARGUMENTATIVE
[,a:gju'mentətiv] 1. склонен да спори, свадлив, заядлив
2. логичен, основан на доводи
3. спорен. Argus n 1. мит. Аргус, стоок великан
2. ревностен пазител

ARGUMENTATIVE

eyes остри/проницателни очи
3. a. вид английски фазан (и

ARGUMENTATIVE

pheasant) (Argusianus)
4. a слънчева синевка (пеперуда) (и

ARGUMENTATIVE

butterfly) (Lycaena argus)

0 гласа
Речник
Английско-Български
ARGUMENTATIVE
Последно търсено в речника