Английско-Български речник argument

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ARGUMENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ARGUMENT
['a:gjumənt] 1. довод, аргумент, доказателство
разсъждение (for, in favour of в полза на, against против, срещу)
2. спор
to engage in an

ARGUMENT

with влизам в спор с
3. кратко съдържание, резюме
4. мат. аргумент
5. ост. тема, предмет

0 гласа
Речник
Английско-Български
ARGUMENT
Последно търсено в речника