Английско-Български речник argue

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

ARGUE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
ARGUE
['a:gju] 1. споря (with с)
привеждам доводи (for в полза на, against против), мъча се да докажа, твърдя (that че)
to

ARGUE

against someone оспорвам доводите на някого
to

ARGUE

against something противопоставям се на нещо, показвам/соча несъстоятелността на нещо 2. обсъждам, разисквам
3. убеждавам
to

ARGUE

someone into/out of doing something убеждавам някого да извърши/да не извърши нещо
4. доказвам, показвам (че е)
this

ARGUE

s him a rogue това показва, че е мошеник
his conduct

ARGUE

d suspicion поведението му показваше, че подозира нещо

argue

away оборвам, доказвам несъстоятелността на (нечии доводи),

argue

down оборвам доводите на (някого) и го накарвам да млъкне

argue

out разисквам, докато постигна задоволително решение

0 гласа
Речник
Английско-Български
ARGUE
Последно търсено в речника