Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

BOMBASTIC

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
BOMBASTIC
[bɒm'bæstik] a надут, превзет, многодумен, голословен...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
BOMBASTIC

-DECAD

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
-DECAD
['dekəd] 1. десетилетие
2. група от десет...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
-DECAD

PSYCH

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
PSYCH
[saik] 1. v ам. подлагам на психоанализа
2. отгатвам, предвиждам (как ще постъпи някой)
3. анализирам, откривам (и с out)
4. сплашвам
5. refl подготвям се психологически (обик. с up)
6. to PSYCH out sl. изгубвам и ума, и дума от страх...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
PSYCH

SPARRY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
SPARRY
['spa:ri] a минер. изобилствуващ с/подобен на шпат...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
SPARRY
Последно търсено в речника