Английско-Български речник

Случайни резултати от Английско-Българския речник:

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

DENOUNCER

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
DENOUNCER
[di'naunsə] n човек, който издава/осъжда/отрича, разобличител...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
DENOUNCER

UNDULANT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
UNDULANT
['ʌndjulənt] a вълнообразен, вълнист
UNDULANT fever мед. бруцелоза...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
UNDULANT

WARTIME

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
WARTIME
['wɒ:taim] 1. военно време
in WARTIME във/по време на/през война
2. attr военновременен, от войната
WARTIME recollections спомени от войната...[ още ]

0 гласа
Речник
Английско-Български
WARTIME
Последно търсено в речника