Английско-Български речник aptitude

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APTITUDE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APTITUDE
['æptitju:d] 1. склонност, наклонност
oil has an

APTITUDE

to burn маслото лесно гори
2. способност, дарба
влечение (for, to за, към)

APTITUDE

test излит за установяване способностите на даден човек
3. пригодност

0 гласа
Речник
Английско-Български
APTITUDE
Последно търсено в речника