Английско-Български речник approximate

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APPROXIMATE

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APPROXIMATE
[ə'prɒksimət] I. a приблизителен
близък (to до), приблизително верен/точен
II. 1. приближавам се, почти съответствувам/се равнявам (to до, на)
2. приближавам се (до), доближавам, достигам до (решение, даден брой и пр.)

0 гласа
Речник
Английско-Български
APPROXIMATE
Последно търсено в речника