Английско-Български речник appreciation

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APPRECIATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APPRECIATION
[ə,pri:ʃi'eiʃn] 1. оценяване, преценяване
2. (висока) оценка
разбиране, вникване, чувство (of на, в, за)
3. признателност
in

APPRECIATION

of your valuable help в знак на признателност за ценната ви помощ
4. повишаване/покачване на цената/стойността
5. отзив, критична бележка, критика

0 гласа
Речник
Английско-Български
APPRECIATION
Последно търсено в речника