Английско-Български речник appoint

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APPOINT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APPOINT
[ə'pɒint] 1. определям (място, време, работа), назначавам, уреждам, уговарям (среща), the

APPOINT

cd time/place уреченото/определеното време/място
2. назначавам (to a post на служба)
to

APPOINT

someone (to be) manager назначавам някого за управител
3. книж. нареждам, заповядвам
4. главно в рр уреждам, организирам, обзавеждам, подреждам, снабдявам
well

APPOINT

ed kitchen добре обзаведена кухня
well

APPOINT

ed car кола с всички необходимй принадлежности
5. юр. определям правоте на собственост/наследство

0 гласа
Речник
Английско-Български
APPOINT
Последно търсено в речника