Английско-Български речник apply

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APPLY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APPLY
[ə'plai] 1. слагам, поставям (to на)
допирам (to до)
to

APPLY

a match to a cigarette запалвам цигара с кибрит
to

APPLY

a poultice слагам лапа to

APPLY

the brakes слагам/удрям спирачките
2. прилагам, използувам, употребявам
to

APPLY

sanctions прилагам/налагам санкции
3. отнасям се, касая се, засягам, важа
it docs not

APPLY

to yon не се отнася/важи за вас
the rule cannot be applied in this case правилото н важи/не може да се приложи в този случай
4. обръщам се, отнасям се (to someone for something)

APPLY

at the office обърнете се към канцеларията
5. подавам молба/заявление, кандидатствувам (for)
6. съсредоточавам (ум, усилия), to

APPLY

oneself /one's mind/one's energies to съсредоточавам се/съсредоточавам силите си върху нещо, залавям се здраво с нещо

0 гласа
Речник
Английско-Български
APPLY
Последно търсено в речника