Английско-Български речник application

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APPLICATION

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APPLICATION
[.æpli'keiʃn] 1. приложение, употреба, прилагане
to have no

APPLICATION

in a given case не съм приложим в даден случай
2. прилежание, старание, усърдие, внимание close

APPLICATION

голямо старание

APPLICATION

to work прилежание
3. искане, молба
заявление, просба (to към, до, for за)
to make an

APPLICATION

to подавам молба до, отправям искане към
4. слагане, поставяне
5. компрес, лапа
6. апликация

0 гласа
Речник
Английско-Български
APPLICATION
Последно търсено в речника