Английско-Български речник apparent

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APPARENT

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APPARENT
[ə'pærənt] 1. видим, забележим

APPARENT

to the naked eye видим с просто око
2. очевиден, явен, несъмнен
3. астр. истински

APPARENT

noon истинско пладне

APPARENT

time истинско слънчево/звездно време
4. предполагаем (за причина и пр.)
5. привиден, външен

0 гласа
Речник
Английско-Български
APPARENT
Последно търсено в речника