Английско-Български речник apparatus

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APPARATUS

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APPARATUS
[æpə'reitəs] 1. апарат, апаратура, уред, устройство, приспособление
2. физиол. апарат, система (от органа)
3. прен. апарат, организация (държавна, партийна и пр.)
4. материали, данни
critical

APPARATUS

,

APPARATUS

criticus критичен апарат

0 гласа
Речник
Английско-Български
APPARATUS
Последно търсено в речника