Английско-Български речник apology

Английско-български речник - Избрете по първа буква:

APOLOGY

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
APOLOGY
[ə'pɒlədʒi] 1. извинение
to offer/make an

APOLOGY

/one's apologies to someone извинявам се на някого
by way of an

APOLOGY

за да се извини, като извинение
2. защита
3. разг. лош заместител, ерзац

APOLOGY

for a hat нещо, което може да мине за шапка

0 гласа
Речник
Английско-Български
APOLOGY
Последно търсено в речника